#Plant
#Myrsproven

Plant och Myrspoven – två PropTech-bolag tar sig ut i Europa

Dela med dig

Plant och Myrspoven är två etablerade företag på den svenska marknaden och har nu som mål att expandera inom Europa. Bygg- och fastighetssektorn är en stor bidragsgivare till Sveriges klimatpåverkan, med över en femtedel av utsläppen, och nästan 40 % av de globala koldioxidutsläppen. Företagen har utvecklat lösningar med modern mjukvara för att minska utsläppen inom branschen.

 

Idag väljer hälften av Sveriges största fastighetsbolag Plant för sina klimatberäkningar. Plant använder 3D-visualisering för att visa hur olika byggkomponenter påverkar klimatet. De möjliggör enkla jämförelser av materialval och lösningar för att minska utsläppen under hela byggprocessen, från planering till klimatdeklaration. Genom erfarenheterna från olika byggprojekt har Plant förbättrat och anpassat sin mjukvara. Samarbetsprojektet med PropTech-pionjären Myrspoven är ett spännande steg mot att göra sina lösningar kända i Europa.

 

Myrspoven erbjuder innovativa lösningar för att optimera energianvändningen i byggnader med hjälp av AI. Detta för att hjälpa fastighetsägare att sänka sina energikostnader, förbättra hållbarheten och minska koldioxidavtrycket från byggnader. Fastighetsbolag står inför stora utmaningar när det gäller att minska sin klimatpåverkan, och Myrspoven har som mål att sänka CO2-avtrycket från byggnader med 1 % globalt. De har hittills fokuserat på svenska fastighetsägare men tar nu steget ut i Europa.

 

I september kommer Plant och Myrspoven att presentera sina lösningar inför en internationell jury i Bryssel, som är en del av PropTech Startup & Scaleup Europe Awards. Det är glädjande att se att fyra svenska PropTech-företag har gått vidare i tävlingen, inklusive Nornorm och Hydda. Plant kommer också att börja beräkna projekt i Norge under september och har planer på att expandera till grannländerna. De har redan genomfört klimatberäkningar för enskilda projekt i Finland, Belgien och Danmark.

 

Tävlingen stöds av flera framstående europeiska institutioner och organisationer, inklusive Europeiska kommissionen och Europaparlamentet, vilket ger ytterligare tyngd åt Plant och Myrspovens deltagande. Tävlingen organiseras av European PropTech Association, som består av 24 nationella PropTech-nätverk i Europa, tillsammans med PropTech House och FINNOVA (EU). Detta ger en stark plattform för att främja innovativa lösningar inom fastighetsbranschen och bidra till att minska dess klimatpåverkan.

 

Källa: MyNewsdesk

Fler inlägg

#Infometric
#Serneke

Infometric i Nordens högsta byggnad

#Mestro

Mestro lanserar guide för upphandling av energiuppföljning

#Mestro
#SBC

Mestro ingår i partnerskap med SBC

Fyll i formuläret

Vi hör av oss inom kort.

Fyll i formuläret

Vi hör av oss inom kort.